3-cü hissə – Əhəmiyyətli və Xüsusi Bioloji Proqramlar

3-cü hissə – Əhəmiyyətli və Xüsusi Bioloji Proqramlar

Bu bölmədə Təbiətin 5-ci Qanununda göstərilən və Yeni Tibbin əsasını təşkil edən xəstəlik tam fərqli formada nəzərdən keçiriləcək.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.