İcmal

Sizləri səmimi qəlbdən salamlayırıq! Bu səhifədə Yeni Tibbə aid Təbiətin 5 Bioloji Qanunu (5BN) haqqında giriş videolarını izləyə bilərsiniz. Təxminən bir saat ərzində bu yeni perspektivin orqanizmdə şoka cavab reaksiyası olaraq baş verən dəyişikliklər (hər növ xəstəliklər, funksional dəyişikliklər və s.) haqqında ilkin obyektiv icmalını əldə edə bilərsiniz. Bu günə qədər həmin qanunların yayılmasına mane olan problemlərdən də videolarda bəhs edilir.

Bu kəşfi xüsusi edən məqam odur ki, hər bir şəxs bu qısa video seriyaları izlədikdən sonra keçmişdə başına gəlmiş hadisələr ilə 5 qanunu müqayisə edərək onların düzgün olub-olmadığını anlaya bilər. Daha dərinə getsək, hər bir qanun fərdi şəkildə nəzərdən keçirilə bilər. Beləliklə, araşdırma apararaq anlayışınızı sadə inancdan biliyə qədər yüksəldə bilərsiniz. Bu möhtəşəm kəşf səyahətinin başlanğıcından zövq alın.
Vacib genişlənmələr və xəbərlər haqqında məlumatlı olmaq üçün xəbər bülleteninə abunə ola bilərsiniz.

(If the videos are not displayed on the website, you have a browser or browser plugin that blocks the cookie banner, which is unfortunately unavoidable for legal reasons – so please adjust the corresponding settings or use a different browser)

1-ci hissə – Giriş

Girişdə xəstəlik və sağlamlıq mövzusuna tamamilə yeni perspektivdən nəzər yetirməyin vacibliyi haqqında danışılır.

2-ci hissə – Kəşf

Bu bölmədə Yeni Tibbin kəşfindən bəhs edilir və onun inkişaf tarixi boyunca baş vermiş problem və maneələr sadalanır.

3-cü hissə – Əhəmiyyətli və Xüsusi Bioloji Proqramlar

Bu bölmədə Təbiətin 5-ci Qanununda göstərilən və Yeni Tibbin əsasını təşkil edən xəstəlik tam fərqli formada nəzərdən keçiriləcək.

4-cü hissə – Bioloji Ziddiyyət

Bu hissədə əhəmiyyətli və xüsusi bioloji proqramın təbiətin 1-ci bioloji qanununda bioloji ziddiyyət kimi qəbul edilən vəziyyətə cavab olaraq necə başladığı göstərilir. Həmçinin ziddiyyətin məzmunu və 3 səviyyənin sinxronluğu da bu mərhələdə araşdırılır.

5-ci hissə – SBS-in iki mərhələsi

Bu hissədə Əhəmiyyətli və Xüsusi Bioloji Proqramın necə meydana çıxdığı və bu məlumatların necə faydalı ola biləcəyi göstərilir.

6-cı hissə – Toxuma Növləri

Bu bölmədə 3 əsas toxuma növündən bəhs edilir və onların hər biri xüsusi SBS ilə əlaqələndirilir.

7-ci hissə – 5BN-
in mahiyyətini necə anlaya
bilərik?

Nəzəriyyənin son hissəsində 5 bioloji qanunu şəxsən sınaqdan keçirməyin üsulları təqdim ediləcək. Keçmişdə xəstələrə bu cür imkanlar yaratmayan tibbi metodlarla bu nəzəriyyəni müqayisə edin.


Coronavirus

January 22: About the Motives of the Unvaccinated

Welcome to my attempt to bridge two very different perspectives at this difficult time – that of unvaccinated people who are extremely critical of Corona vaccinations, and vaccinated people who believe it is important to vaccinate as many of their fellow human beings as possible.
In this series, we will look at the effectiveness, safety and necessity of vaccinations for people who have not been critical of them at all. In addition, we will take a closer look at the extremely “delicate” topic of alleged virus detection, which is currently probably still completely uncharted territory for the vast majority of people.

24.01.2021: Do YOU know these top 10 corona facts?

Test your knowledge about these highly knowable, but little known facts about Covid-19!
Many facts and figures are now available (and some have been for a long time) related to Corona, Covid-19 and SARS-CoV-2 for the year 2020 in germany that the majority of people are probably not yet aware of.

29.03.2020: From current event: Coronavirus

More and more people are currently asking themselves what is going on and would like to have critical voices for a better personal understanding in order to be able to form their own opinion.
This video (german, but with english subtitles) shows quotes of high-level experts from Germany to point out that the situation around Covid-19 is obviously not as clear as is commonly believed.


Video series “For us Children”

In addition to the introductory series “Disease is Different” and the corresponding experience report series, there is now the video series “For us children”.
It deals with various possibilities and methods derived from knowledge of the 5BN, which help parents to respect the basic biological needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development. This includes topics such as natural, self-determined births, Attachment Parenting with Co-Sleeping, Carrying and Breastfeeding as needed, as well as Baby-Led Weaning, Elimination Communication and Baby Signs.

Part 1 – Natural, self-determined births

This first part deals with natural, self-determined births and their positive effects on the health of mother, father and child. In contrast to the usual, often to varying degrees traumatic birth experiences.

Part 2 – Attachment Parenting

The second part deals with some possibilities and methods of Attachment Parenting, which help parents to respect the biological basic needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development.

Part 3 – Elimination Communication, Baby-Led Weaning and Baby Signs

The third part deals with some less known methods that help parents to respect the basic biological needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.