4-cü hissə – Bioloji Ziddiyyət

4-cü hissə – Bioloji Ziddiyyət

Bu hissədə əhəmiyyətli və xüsusi bioloji proqramın təbiətin 1-ci bioloji qanununda bioloji ziddiyyət kimi qəbul edilən vəziyyətə cavab olaraq necə başladığı göstərilir. Həmçinin ziddiyyətin məzmunu və 3 səviyyənin sinxronluğu da bu mərhələdə araşdırılır.
Here are the references and sources:

1) This song (german) nicely shows a few aspects of the psychic level of a strong conflict-active phase.
2) Fundamentals of the 1st Biological Law of Nature with many illustrations of Hamer Foci.
3) Details of the functional changes at the organic level in part 6 of this series.
4) Fundamentals of the 1st Biological Law of Nature and a critical consideration and important background to the emergence of the 1st biological natural law (german).

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.